καλωσορίσατε ….

ποιά θα πρέπει να ειναι η στάση μας,πρός τους αιρετικούς,κι ψευτοδιδάσκαλους.

(Αγίου Βασιλείου)

Δεν παραδεχόμαστε νεώτερες διδασκαλίες που γράφουν άλλοι και μας προσφέρουν .Ούτε τολμούμε να δώσουμε τα δημιουργήματα του δικού μας μυαλού,για να μην καταστήσουμε ανθρώπινα τα λόγια που προήλθαν απο την ευσέβεια άλλά όσα ακριβώς διδαχθήκαμε απο τούς άγίους Πατέρας άυτά και έμείς κηρύττουμε,όταν μας ρωτούν.6dac9010838c131c7b0486c17fe31bb1…∗Σας παρακαλούμε να μη ζητάτε  με κάθε τρόπο να ακούσετε να σάς λέμε αυτό που σας αρέσει,άλλά αυτό που άρέσει  στόν Κύριο και συμφωνεί με τίς Γραφές κα δεν αντιμάχεται σε όσα λέγουν οί Πατέρες.